สนับสนุนโดย

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้ if else เพื่อควบคุมทิศทางการทำงาน

ในการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เราต้องให้มันเลือกการทำงานได้ว่า หากเจอเงื่อนไขแบบไหนจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไร เช่น

ถ้าวันนี้ฝนตก ฉันจะใส่เสื้อกันฝน แต่ถ้าไม่ตก ฉันก็จะไม่ใส่เสื้อกันฝน

เมื่อลองแปลงเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรม จะได้โค้ดประมาณนี้