สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตัวดำเนินการ และประเภท

ก่อนที่่เราจะเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องรู้ก่อนว่าโปรแกรมคำนวน หรือทำการคิดอะไรได้บ้าง โดยหลักๆ ต้องมีเครื่องหมายเพื่อดำเนินการ เราเรียกว่า operator มีด้วยกันหลายชนิดดังต่อไปนี้ครับ

operator ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน
+ = ใช้ในการบวก
- = ใช้ในการลบ
* = ใช้ในการคูณ
/ = ใช้ในการหาร
% = ใช้ในการหารเอาเศษ

กฏเบื้องต้นในการเขียน java

ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆ ไปหลายส่วน มาหัวข้อนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของกฏต่างๆ เมื่อเราต้องเขียนโค้ดจริง เอาล่ะเริ่มจากทีละส่วนกันก่อน

ทุกคำสั่งต้องจบท้ายด้วยเครื่องหมาย ; เช่น
System.out.println("Hello");

ทุกไฟล์ต้องมี class เสมอ เช่น
class A {

}