สนับสนุนโดย

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โครงสร้างโค้ดภาษา JAVA

ก่อนที่เราจะทำการเขียนโค้ดภาษา java เราจะต้องรู้โครงสร้างของโค้ดก่อนครับ
รูปแบบจะเป็นดังนี้

import lib

class ชื่อคลาส {
}