สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Thread Priorities

การจัดความสำคัญของเทรด ถือได้ว่าจำเป็นมากสำหรับการเขียนโปรแกรมที่ต้องแยกส่วนทำงาน และทำงานพร้อมๆ กันหลายเทรด ในเวลาเดียวกัน เพราะในบางงานมีความสำคัญมาก บางงานสำคัญน้อยกว่า ดังนั้นแล้วเราต้องจัดระดับความสำคัญ ตรงนี้เราเรียกว่า priorities ครับ

มี 3 ระดับคือ
MIN
NORM
MAX


ลองมาดูโค้ดที่เราจัดระดับความสำคัญกันดู (อันไหนความสำคัญมาก ก็ต้องโดนทำงานให้จบก่อน)
package myPackage;

class KobThread extends Thread {
  public KobThread(String name) {
    super(name);
  }
  
  public void run() {
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      System.out.print(getName());
    }
  }
}

public class ThreadPriorities {
  public static void main(String[] args) {
    Thread a = new KobThread("A");
    Thread b = new KobThread("B");
    
    a.setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
    b.setPriority(Thread.MIN_PRIORITY);
    
    a.start();
    b.start();
  }
  
}

ผลการทำงาน
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAABBBAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBB

สังเกตุว่า A จะโดนทำงานจบก่อนเสมอ เพราะกำหนดระดับความสำคัญให้สูงกว่า B

1 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น