สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

super constructor

ในภาษา java มีการให้เราสร้าง super constructor ซึ่งมีข้อจำกัดว่า
- super มีไว้สำหรับให้ constructor เท่านั้นเรียกใช้งาน constructor ของคลาสแม่
- ไม่สามารถเรียกผ่าน method ใดๆ ได้
- ต้องเรียกเป็นประโยคแรกใน constructor
- ห้ามมีประโยคคำสั่งอื่นๆ อยู่ก่อน
- ห้ามเรียก super มากกว่าหนึ่งครั้งตัวอย่างโค้ด
package myPackage;

class C1 {
  private int x;
  
  C1(int x) {
    this.x = x;
  }
  
  public int getX() {
    return this.x;
  }
}

class C2 extends C1 {
  private int y;
  
  C2(int x, int y) {
    super(x);
    this.y = y;
  }
  
  void print() {
    System.out.println(getX() + ", " + y);
  }
}

public class SuperConstructor {
  public static void main(String[] args) {
    new C2(1, 2).print();
  }
}

ผลการทำงาน
1, 2

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น