สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

SRO : Self Running Object

วันนี้เราจะมารู้จักกับการทำ sro หรือการทำให้ object สามารถทำงานเป็น thread ได้ด้วยตัวเอง แนวคิดนี้ช่วยให้เราเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ ที่ต้องการทำงานแบบแยกส่วน หรือ multi working ได้ง่ายขึ้นมาก เพราะทุกอย่างถูกแยก และทำงานจบในตัวเองลองมาดูโค้ดตัวอย่างกันครับ

โค้ดตัวอย่าง
package myPackage;

class SroBase {
  private Thread t;
  
  private Runnable r = new Runnable() {
    public void run() {
      work();
    }
  };
  
  SroBase() {
    t = new Thread(r);
    t.start();
  }
  
  SroBase(String name) {
    t = new Thread(r, name);
    t.start();
  }
  
  protected void work() {
    System.out.println("work doing");
  }
}

class MySro extends SroBase {
  protected void work() {
    System.out.println("hello my sro");
  }
}

public class SroExample {
  public static void main(String[] args) {
    new MySro();
  }
}

ผลการทำงาน
hello my sro

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น