สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Runnable Interface

ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้งาน Thread แบบไม่ต้องสร้าง Class และ extends จาก Thread โดยตรง แต่ว่าเราจะไปอาศัยการ implement ตัว interface ที่ชื่อว่า Runnable กันครับ ลองดูตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ประกอบเนื้อหาโค้ด
package myPackage;

class MyRunnable implements Runnable {
  public void run() {
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      System.out.print(Thread.currentThread().getName());
    }
  }
}

public class RunnableInterface {
  public static void main(String[] args) {
    Runnable r = new MyRunnable();
    new Thread(r, "A").start();
    new Thread(r, "B").start();
  }
}

ผลการทำงาน
AAAAAAAAAAAAAAAAABBBAAAAAAAAAAAABBBBBAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น