สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

interface อีกเรื่องที่น่ารู้สำหรับสาย java

โดยปกติถ้าหากเราสร้าง class มาแล้วต้องการสืบทอด จะติดปัญหาว่ามันสืบทอดกันได้แค่คลาสเดียว จะสืบทอดจากหลาย คลาสไม่ได้ เพราะโปรแกรมจะงง บางทีโดน method ชื่อชนกัน คอมไพเลอร์จะไม่รู้ว่าต้องไปเลือก override อันไหนกันแน่

ทางแก้เลยต้องใช้ interface เข้าช่วยหลักการมีอยู่ว่าต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า interface เช่น

interface A {
}

และกฏมีอีก 2 ข้อใหญ่ๆ คือ
1. หากมีการกำหนดตัวแปร ให้กำหนดค่าเริ่มต้นไว้เลย เช่น int x = 0;
2. หากมีการสร้าง method ไม่ต้องเขียน body เช่น void print(); เท่านี้พอ

ส่วนคลาสอื่นๆ หากต้องการใช้งานต้องทำการใช้ implements เช่น

class B implements A {
}

ตัวอย่างโค้ดจริง
package myPackage;

interface I {
  int x = 10;
  
  public void print();
}

public class UseInterface implements I {
  public void print() {
    System.out.println("Print Output");
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    new UseInterface().print();
  }
}
ผลการทำงาน
Print Output

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น