สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้ import * เพื่อเลือกทั้งหมดใน package

ในกรณีที่เราเขียนคลาสไว้เป็นจำนวนมาก และต้องการดึงเข้ามาโดยใช้ import หากต้องไล่ทีละคลาสคงไม่ไหว เช่น

import myPackage.Customer;
import myPackage.User;
import myPackage.Manager;ดังนั้นเขาเลยมีคำสั่ง import packageName.* ไว้ให้เราเรียกใช้งาน ความหมายก็คือ ดึงมาทั้งหมดใน package นั้นๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อน

ตัวอย่างโค้ด
package myPackage;

import myPackage2.*;

public class ImportAll {
  public static void main(String[] args) {
    Car c = new Car();
    System.out.println("car object = " + c);
  }
}

ผลการทำงาน
car object = myPackage2.Car@15db9742

1 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น