สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การดักจับข้อผิดพลาดด้วย try catch

ในการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เราจะเริ่มพบว่าบางครั้งหากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างทำงาน โปรแกรมจะล่มไปเลยทันที เราจึงต้องมีการตรวจเชค และดักจับข้อผิดพลาด แล้วก็โยนทิ้งไป ไม่ให้โปรแกรมพัง

ลองดูตัวอย่างเล่นๆ

Integer.parseInt("Hello");จากโค้ดนี้เราก็เห็นแล้วว่า มันไม่สามารถจะแปลงเป็นตัวเลขได้ นั่นล่ะครับ ระบบก็จะ error
ดังนั้นเราต้องมีการ ครอบ ส่วนที่ "อาจจะ" เกิดข้อผิดพลาด

try {
ส่วนที่อาจเกิดข้อผิดพลาด
} catch (Exception ex) {
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดให้ทำส่วนนี้
}

ตัวอย่างโค้ด
package hellojava;

public class TryCatchTest {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      String number = "Hello";
      
      Integer.parseInt(number);
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Error : " + e);
    }
  }
  
}

ผลการทำงาน
Error : java.lang.NumberFormatException: For input string: "Hello"

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น