สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้งาน switch case

การใช้ switch case ก็เหมือนกับการใช้งาน if else นี่แหละ เพียงแต่ว่าเลือกเงื่อนไขไม่ได้มาก แล้วก็ทำงานไวกว่า if else เพราะตรวจทีเดียว เจอเงื่อนไขที่ตรงก็ทำงานเลยทันที

รูปแบบเป็นดังนี้
switch (ตัวแปรที่ต้องการตรวจ) {
    case เงื่อนไข:
        ทำงานเมื่อเป็นจริง
        break;
    case เงื่อนไขต่อมา:
        ทำงานเมื่อเป็นจริง
        break;
    default:
        ทำงานเมื่อไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลย
}โค้ดตัวอย่าง
package hellojava;

public class SwitchExample {
  public static void main(String[] args) {
    int x = 10;
    
    switch (x) {
      case 9:
        System.out.println("Hello");
        break;
      case 10:
        System.out.println("Java");
        break;
      default:
        System.out.println("Not Found");
    }
  }
}

ผลการทำงาน
Java

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น