สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

static method...

สำหรับการเขียน method ทั่วไปนั้นเราต้องสร้าง object ก่อนจึงจะเรียกใช้งาน method ต่างๆ ได้แต่ในบางกรณีเราไม่ต้องการสร้าง object หรือบางทีเราต้องการใช้ method นั้นๆ เลย โดยเรียกผ่านชื่อ class หรือให้ method ชื่อ main ไปเรียก method อื่นๆ

นั่นล่ะครับ เราจึงต้องสร้าง static method ขึ้นมา กฏมันมีอยู่ว่า 1. method static เรียก method static ด้วยกันได้เลย
 2. เรียกใช้ได้เลย โดยไม่ต้อง new object ก่อน


เช่น

MyClass.myStaticMethod()

ข้อควรระวัง
สิ่งที่เป็น static จะยังไม่คืนหน่วยความจำ จนกว่าจะทำงานแล้วเสร็จ เช่นพวกตัวแปรแบบ static ทั้งหลาย (แต่ในหัวข้อนี้เราพูดกันแค่ static method ก่อน)

ตัวอย่างโค้ด
public class UseStaticMethod {
  public static void main(String[] args) {
    sayHello();
  }
  
  static void sayHello() {
    System.out.println("Hello");
  }
}

ผลการทำงาน
Hello

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น