สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

method แบบหลายๆ parameter

ตัวอย่างนี้จะพาเขียนการสร้าง method ที่มีหลายๆ parameter ในทีเดียวครับ เพื่อให้รองรับการทำงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอีก เช่นการทำส่วนของ คำนวนบวกเลข หรือคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

หลักการมีว่า ให้ใช้ , คั่นระหว่าง parameter แต่ละตัว เช่น
void addVat(int money, int vat) {
}โดยทางภาษา java ไม่ได้จำกัดว่ามีได้กี่ parameter กันแน่ สามารถมีมากได้เรื่อยๆ ไม่จำกัดครับ

ลองมาดูโค้ดเต็มๆ กัน
package hellojava;

public class ManyParam {
  public static void main(String[] args) {
    ManyParam m = new ManyParam();
    m.addVat(300, 7);
  }
  
  void addVat(int money, int vat) {
    int vatValue = (money * vat) / 100;
    int total = money + vatValue;
    
    System.out.println("Vat " + vat + "% of " + money + " = " + total);
  }
}

ผลการทำงาน
Vat 7% of 300 = 321

อันนี้เป็นข้อดีของการเขียนโปรแกรมแบบ OOP เพราะผู้ใช้งานแทบไม่ต้องรู้เลยว่า ข้างในของ method เหล่านั้นทำงานอย่างไร รู้แค่เพียงชื่อ การส่ง parameter และการรับค่ากลับคืน เท่านั้นก็พอ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น