สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้ method แบบมี parameter

ตัวอย่างก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปแล้วเรื่องของ method เบื้องต้น แต่ยังไม่พอ เพราะว่าเวลาต้องเขียนโค้ดกันจริงๆ นั้น เราต้องมีการรับค่าบางอย่างเข้าไปทำงานข้างใน

เช่น หากต้องการให้พิมพ์คำว่า

Hello Kob
Hello Tavonเราคงไม่สร้าง method 2 ตัวออกมา เพราะว่ามันเหนื่อยเปล่า แต่เราจะจับสิ่งที่เหลือกัน รวมไว้ใน 1 method และนำสิ่งที่แตกต่างกันมาเป็น parameter ครับ

เช่น
void hello(String name) {
}

โดยหลักการสร้าง parameter นั้นจะกำหนดชนิดก่อน ตามด้วยชื่อ ลองมาดูโค้ดเต็มๆ กันครับ


package hellojava;

public class MethodAndParam {
  public static void main(String[] args) {
    MethodAndParam m = new MethodAndParam();
    m.hello("Kob");
    m.hello("Tavon");
  }
  
  void hello(String name) {
    System.out.println("Hello " + name);
  }
}


ผลการทำงาน
Hello Kob
Hello Tavon

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น