สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การเขียน loop ซ้อนกัน

ในบางกรณีเราอาจจะต้องได้เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวนค่า ที่ต้องใช้การทำซ้ำ 2 ชั้น หรืออาจจะหลายชั้นกว่านั้น ตัวอย่างนี้ผมจะพาเขียนโค้ดทำ loop 2 ชั้น เพื่อหาผลรวมครับ

ลองมาดูโค้ดตัวอย่าง
package hellojava;

public class NestedLoop {
  public static void main(String[] args) {
    int countLoop = 0;
    int sum = 0;
    
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      for (int j = 0; j < 10; j++) {
        countLoop++;
        sum += j;
      }
    }
    
    System.out.println("countLoop = " + countLoop);
    System.out.println("sum = " + sum);
  }
}


ผลการทำงาน
countLoop = 100
sum = 450

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น