สนับสนุนโดย

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โครงสร้างโค้ดภาษา JAVA

ก่อนที่เราจะทำการเขียนโค้ดภาษา java เราจะต้องรู้โครงสร้างของโค้ดก่อนครับ
รูปแบบจะเป็นดังนี้

import lib

class ชื่อคลาส {
}โดยที่ส่วนของ import lib จะมีหรือไม่มีก็ได้ ส่วนชื่อคลาส มักขึ้นต้วยตัวใหญ่เป้นตัวแรก เช่น

class Book {
}

และภายในกรอบของปีกกา คือการทำงานโค้ดต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญได้แก่
1. properties
2. method

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นเฉพาะ properties ก่อน
class Book {
    String name;
}

ตรงนี้หมายความว่าเรากำหนดให้มีคลาสชื่อ Book และมีคุณสมบัติคือ name เป็นชนิดข้อความ
เดี๋ยวในบทความต่อๆ ไปจะมาลงรายละเอียดเพิ่มให้เห็นถึงส่วนอื่นของภาษา java เพิ่มอีกครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น