สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้ if else if หลายๆ แบบ

ในการเขียนโปรแกรมให้ทำงานได้หลายๆ เงื่อนไข เมื่อมีความซับซ้อนมากๆ สามารถใช้ if else if ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น

int x = 10;

if (x == 8) {
   ...
} else if (x == 9) {
   ...
} else if (x == 10) {
   ...
} else {
   เมื่อไม่เข้าข้อไหนเลยก็ทำที่นี่
}นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถเขียนเงื่อนไขการตรวจสอบเพิ่มได้อีก เช่น
int x = 10;

if (x > 0 && x < 10) {
 ....
}

แปลว่า ถ้า x มากกว่า 0 และ x น้อยกว่า 10 ให้ทำงาน เราใช้การเชื่อมประโยคเหล่านี้ด้วยเครื่องหมาย && แปลว่า และ ส่วน || แปลว่า หรือ

แล้วอีกอย่างคือเราสามารถเขียน if ซ้อนๆ กันได้เลยเช่น

int x = 10;

if (x > 0) {
    if (x <= 10) {
        ...
    }
}

โปรแกรมจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขย่อยๆ ตามลำดับชั้นลงไป สำหรับตัวอย่างการใช้ if else แบบต่างๆ ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ พบกันอีกในบทความหน้านะครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น