สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ทดสอบ Hello World โปรแกรมแรกของเรา

เราจะมาเริ่มเขียนโค้ด hello กันก่อน เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของโปรแกรม ก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Netbeans กดตามภาพนี้
จะพบหน้าจอให้เลือกตามนี้

ให้กรอกข้อมูลตามนี้

เราจะพบหน้าเริ่มต้นดังนี้

เขียนโค้ดเพิ่มเข้าไปดังนี้

ทดสอบรันโปรแกรม

ผลที่ได้

อธิบาย
System.out.println คือการสั่งให้พิมพ์ข้อความออกทางจอภาพ ในการให้แสดงข้อความต้องมีเครื่องหมาย "" อยู่ด้วยเสมอ เพื่อให้โปรแกรมทราบว่าตรงนี้คือข้อความ

โค้ดทั้งหมด
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package hellojavaapp;

/**
 *
 * @author control c
 */
public class HelloJavaApp {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    System.out.println("Hello Java");
  }
  
}

1 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น