สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

class และ object

สำหรับการเขียนโปรแกรมสร้างต้นแบบ หรือสร้าง class นั้นเราต้องประกาศ
class ชื่อคลาส {
}

และหากต้องการสร้างวัตถุก็เขียน
ชื่อคลาส ชื่อวัตถุ = new ชื่อคลาส

เช่น
class Book {
}พอจะสร้างวัถตุก็เขียนแบบนี้
Book b = new Book();

กฏการกำหนดชื่อคลาสมีอยู่ว่า
1. ไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข
2. ไม่มีอักษรต้องห้าม เช่น * - / % + ประกอบ
3. มีเครื่องหมาย _ ได้

เราสามารถสร้าง object หลายๆ ชิ้นจาก class เดียวกันได้เช่น
Book b1 = new Book();
Book b2 = new Book();

ส่วนการตั้งชื่อทั้ง class, object มีกฏเหมือนกัน เพียงแต่แนวทางกำหนดชื่อนั้น
1. class ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ก่อน หากมีหลายคำก็ให้ขึ้นด้วยตัวใหญ่เป็นตัวแรกๆ เช่น Book, BookType
2. object ขึ้นต้นด้วยตัวเล็กก่อน จากนั้นหากมีหลายคำให้ขึ้นด้วยตัวใหญ่ เช่น book bookType

สำหรับเรื่องของ class และ object นี้ยังมีรายละเอียดอีกมาก เดี๋ยวจะค่อยๆ นำเสนอกันไปทีละนิดในบทความต่อไปครับ เพราะเรื่อง OOP มีเนื้อหายาวมากทีเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น