สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การแปลงชนิดตัวแปร

ในการเขียนโปรแกรม เมื่อเริ่มทำงานซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เราจะได้ทำการแปลงค่าตัวแปร จากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

int x = 10;
String y = "20";

System.out.println(x + y);

สิ่งที่จะได้ก็คือ
1020เพราะโปรแกรมมองว่าเลข 20 นั้นเป็นข้อความ จึงนำมาต่อกัน ไม่ได้ทำการคำนวนอะไร ทีนี้เราต้องแปลงมันเพื่อให้กลายสภาพเป็นตัวเลขก่อน โดยการเขียนดังนี้

int x = 10;
String y = "20";
int result = x + Integer.parseInt(y);

System.out.println(result);

ผลที่ได้
30

อันนี้คือการแปลงจากข้อความเป็นตัวเลข เรามาดูว่าแปลงอะไรได้บ้าง
Integer.parseInt = แปลงสิ่งต่างๆ เป็นตัวเลข
Double.parseDouble = แปลงสิ่งต่างๆ เป็นตัวเลข ทศนิยม
String.valueOf = แปลงสิ่งต่างๆ เป็นข้อความ

โดยหลักที่ใช้บ่อยจะประมาณนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น