สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตัวดำเนินการ และประเภท

ก่อนที่่เราจะเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องรู้ก่อนว่าโปรแกรมคำนวน หรือทำการคิดอะไรได้บ้าง โดยหลักๆ ต้องมีเครื่องหมายเพื่อดำเนินการ เราเรียกว่า operator มีด้วยกันหลายชนิดดังต่อไปนี้ครับ

operator ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน
+ = ใช้ในการบวก
- = ใช้ในการลบ
* = ใช้ในการคูณ
/ = ใช้ในการหาร
% = ใช้ในการหารเอาเศษoperator สำหรับเพิ่มค่า ลดค่า
++ = ใช้เพิ่มค่าตัวแปร
-- = ใช้ในการลดค่า

โดยมีหลักว่าหากวางด้านหน้าตัวแปร ค่าจะแปรผันทันที แต่ถ้าวางด้านหลังต้องรอให้ผ่านตรงนั้นไปก่อน ค่าจึงเปลี่ยน
เช่น

int x = 10;
x++; ตรงนี้ x = 10
++x; ตรงนี้ x = 11

operator สำหรับคำนวนแบบสั้น
เช่นเรามีตัวแปร int x = 10;

+= คือ เพิ่มค่า เช่น x += 5; แปลว่า เพิ่มค่าไปอีก 5
-= คือ ลดค่า เช่น x -= 5; แปลว่า ลดค่าลงอีก 5
*= คือ คูณค่า เช่น x *= 3; แปลว่า คูณไปอีก 3
/=  คือการ หารค่า เช่น x /= 3; แปลว่า หารไปอีก 3
%= คือการหารเอาเศษ เช่น x %= 3 แปลว่า หารเอาเศษไปอีก 3

operator ด้านการเปรียบเทียบเช่น
== ก็คือการเทียบว่า เท่ากันหรือไม่
!= ก็คือเทียบว่า ไม่เท่ากันใช่หรือไม่
< ก็คือเทียบว่า น้อยกวาใช่หรือไม่
<= ก็คือเทียบว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ ใช่หรือไม่
> ก็คือเทียบว่ามากกว่าใช่หรือไม่
>= ก็คือเทียบว่า มากกว่าหรือเท่ากับ ใช่หรือไม่
! ก็คือกลับด้านจาก true เป็น false และจาก false เป็น true

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น