สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สืบทอดคลาส ด้วยเทคนิคง่ายๆ

เวลาที่เราทำโปรแกรมขนาดใหญ่ขึ้น เราจะไม่เขียนโค้ดเดิมซ้ำๆ หลายรอบ แต่ใช้วิธีการสืบทอดความสามารถ จาก คลาสหนึ่ง ไปยังอีกคลาวหนึ่ง เรียกกันว่า extends โดยจะแยกเป็น

parent -> child ก็คือ แม่ และ ลูกนั่นเองลองมาดูโค้ดกันครับ

package hellojava;

class Customer {
  public static void main(String[] args) {
    ChildCustomer c = new ChildCustomer();
    c.say("Tavon");
  }
}

class ParentCustomer {
  void say(String str) {
    System.out.println("Hello " + str);
  }
}

class ChildCustomer extends ParentCustomer {
  
}

ผลการทำงาน
Hello Tavon

จะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องสร้าง method say() ให้กับ ChildCustomer เลย เพราะมันไปทำการสืบทอดความสามารถมาจาก ParentCustomer เรียบร้อยแล้ว จึงได้ความสามารถนี้มาด้วย

อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้การเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ลดความยุ่งยากไปได้มาก

1 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น