สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้ Array หลายมิติ

ในการใช้งาน array ในภาษา java นั้นมีหลายแบบ เราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่อง array แบบแรก ซึ่งเป็นเพียงมิติเดียว ทีนี้เรามาดูอีกว่าถ้าหากต้องการใช้งาน array 2 มิติ จะทำอย่างไร

สมมุติเรามี array ชุดนึง ง่ายๆ แบบนี้
int[] arr = new int[3];แต่บังเอิญว่าในแต่ละช่องนั้นเราก็จะเก็บ array ไว้อีกเช่นกัน จะต้องเขียนโค้ดแบบนี้ครับ


package hellojava;

public class Array2D {
  public static void main(String[] args) {
    int[][] arr = new int[3][2];
    arr[0] =new int[]{1,3,5};
    arr[1] = new int[]{7,9,11};
    arr[2] = new int[]{13, 15, 17};
    
    for (int[] row : arr) {
      for (int col : row) {
        System.out.println("data = " + col);
      }
    }
  }
}


ผลการทำงาน
data = 1
data = 3
data = 5
data = 7
data = 9
data = 11
data = 13
data = 15
data = 17

อีกตัวอย่างนึงครับ เราสามารถที่จะกำหนดข้อมูลตั้งแต่ตอนแรกที่สร้าง array เลยก็ได้

package hellojava;

public class Array2D {
  public static void main(String[] args) {
    int[][] arr = new int[][]{
      {1, 3, 5},
      {7, 9, 11},
      {13, 15, 17}
    };

    for (int[] row : arr) {
      for (int col : row) {
        System.out.println("data = " + col);
      }
    }
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น