สนับสนุนโดย

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้งาน Array

สำหรับชนิดข้อมูลอีกแบบที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยมากนักก็คือ Array แต่จริงแล้วมีประโยชน์อย่างมากในการเขียนโปรแกรม ทั้งแบบธรรมดา จนถึงระดับสูง

คือว่า Array ก็เหมือนห้องเก็บของ ให้เรานำตัวแปรหลายๆ ตัวมาเก็บไว้ที่เดียว แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นชนิดเดียวกันเท่านั้นลองมาดูตัวอย่างการประกาศตัวแปร Array แบบง่ายๆ ก่อน


package hellojava;

public class MyArray {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = new int[3];
    arr[0] = 4;
    arr[1] = 9;
    arr[2] = 15;
  }
}


ตัวอย่างนี้คือการสร้างตัวแปร arr เป็นชนิด array โดยมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 3 ช่อง จากนั้นเราเริ่มกำหนดค่าให้กับสมาชิกในแต่ละช่อง โดยระบบของ array นี้จะเริ่มกันจากช่องที่ 0 เรียกว่า index หรือตำแหน่งของสมาชิกใน array นั่นเอง

ทีนี้หากเราต้องการแสดงข้อมุลในนั้นก็เพียงเขียนโค้ดอ้างอิงช่องที่ต้องการได้เลย เช่น

package hellojava;

public class MyArray {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = new int[3];
    arr[0] = 4;
    arr[1] = 9;
    arr[2] = 15;
    
    System.out.println(arr[0]);
    System.out.println(arr[1]);
    System.out.println(arr[2]);
  }
}


ผลการทำงาน
4
9
15

นอกจากนี้เรายังสามารถเขียน loop for เพื่ออ่านข้อมูลมาแสดงผล (บทความเรื่อง for loop จะเขียนมาอธิบายอีกที ในโอกาสต่อไป)

package hellojava;

public class Array2D {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = new int[3];
    arr[0] = 4;
    arr[1] = 9;
    arr[2] = 15;
    
    for (int data : arr) {
      System.out.println("data = " + data);
    }
  }
}


ผลการทำงาน
data = 4
data = 9
data = 15

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น